Въведение

Със следната декларация за защита на данните бихме искали да Ви обясним кои видове Ваши лични данни (наричани по-долу „данни“) за какви цели и в каква степен обработваме. Декларацията за защита на данните се прилага за цялата обработка на лични данни, извършвана от нас, както като част от предоставянето на нашите услуги и по-специално на нашите уебсайтове, в мобилни приложения и в рамките на външни онлайн присъствие, като нашите профили в социалните медии (наричани по-долу общо наричано “онлайн оферта”).

Използваните термини не са специфични за пола.

Към 15 септември 2021 г

Преглед на съдържанието

>Въведение

>Отговорен

>Преглед на обработката

>Съответни правни основания

>Предпазни мерки

>Предаване на лични данни

>Обработка на данни в трети страни

>Използване на бисквитки

>Предоставяне на онлайн офертата и уеб хостинг

>контакт

>изтриване на данни

>Промяна и актуализиране на политиката за поверителност

>Права на субектите на данни

>дефиниции на термини

>Използвани услуги и доставчици на услуги

>Присъствия в социалните мрежи

>Плъгини и вградени функции и съдържание

Отговорен

Прима Трейд НиФ КГ

главна улица 89,
2722 Weikersdorf am Steinfelde, AT

Телефон: +43 066 054 991 93
Имейл: office@kavinihomeart.at

Преглед на обработката

Следващият преглед обобщава видовете обработвани данни и целите на тяхната обработка и се отнася до субектите на данни.

Видове обработвани данни

>Данни за инвентара (напр. имена, адреси).

>Данни за съдържанието (напр. записи в онлайн формуляри).

>Информация за контакт (например имейл, телефонни номера).

>Мета/комуникационни данни (например информация за устройството, IP адреси).

>Данни за употреба (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп).

Категории субекти на данни

>комуникационен партньор.

>Потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

цели на обработка

>Предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за ползване.

>Заявки за контакт и комуникация.

Съответни правни основания

По-долу ще намерите преглед на правните основания на GDPR, въз основа на които обработваме лични данни. Моля, имайте предвид, че в допълнение към разпоредбите на GDPR, националните разпоредби за защита на данните могат да се прилагат във вашата или нашата страна на пребиваване или местоживеене. Ако в отделни случаи има по-конкретни правни основания, ние ще ви информираме за тях в декларацията за защита на данните.

>Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а. GDPR) – Заинтересованото лице е дало съгласието си за обработка на личните му данни за конкретна цел или няколко конкретни цели.

>Изпълнение на договорни и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1 S. 1 лит. б. DSGVO) – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за изпълнението на предварителни -договорни мерки, които се изискват съответно по искане на субекта на данните.

>Законни интереси (чл. 6, ал. 1 S. 1, буква е. GDPR) – Обработването е необходимо за защита на законните интереси на отговорното лице или трета страна, освен ако не са налице интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които защита на личните данни изисква предимство.

Предпазни мерки

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие със законовите изисквания, като вземаме предвид състоянието на техниката, разходите за изпълнение и вида, обхвата, обстоятелствата и целите на обработката, както и различните вероятности за възникване и степента на заплахата за правата и свободите на физическите лица, за да се осигури ниво на защита, съответстващо на риска.

Мерките включват по-специално осигуряване на поверителността, целостта и наличността на данните чрез контролиране на физическия и електронен достъп до данните, както и достъп, въвеждане, разкриване, осигуряване на наличност и тяхното отделяне. Освен това, ние сме създали процедури, които гарантират упражняването на правата на субекта на данни, изтриването на данни и реакциите на заплахи за данни. Освен това, ние вече вземаме предвид защитата на личните данни по време на разработването или избора на хардуер, софтуер и процеси в съответствие с принципа на защита на данните, чрез технологичен дизайн и чрез подходящи за защита на данните настройки по подразбиране.

Предаване на лични данни

Като част от нашата обработка на лични данни може да се случи данните да бъдат предадени на други органи, фирми, юридически независими организационни звена или лица или да им бъдат разкрити. Получателите на тези данни могат да включват например доставчици на услуги, натоварени с ИТ задачи, или доставчици на услуги и съдържание, които са интегрирани в уебсайт. В такъв случай ние спазваме законовите изисквания и по-специално сключваме подходящи договори или споразумения с получателите на вашите данни, които служат за защита на вашите данни.

Обработка на данни в трети страни

Ако обработваме данни в трета страна (т.е. извън Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или обработването в рамките на използването на услуги на трети страни или разкриването или предаването на данни на други лица , органи или фирми, това се прави само в съответствие със законовите изисквания.

При условие на изрично съгласие или договорно или законово изисквано предаване, ние обработваме или обработваме данните в трети страни с признато ниво на защита на данните, договорно задължение чрез така наречените стандартни клаузи за защита на Европейската комисия, ако има сертификати или обвързващи вътрешни правила за защита на данните (чл. 44 до 49 GDPR, информационна страница на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Използване на бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи данни от посетени уебсайтове или домейни и се съхраняват от браузър на компютъра на потребителя. Бисквитката се използва основно за съхраняване на информация за потребител по време или след посещението му на онлайн оферта. Съхранената информация може да включва например езиковите настройки на уебсайт, състоянието на влизане, пазарска количка или мястото, където е гледан видеоклип. Терминът „бисквитки“ включва и други технологии, които изпълняват същите функции като „бисквитките“ (например, когато информацията за потребителя се съхранява с помощта на псевдонимни онлайн идентификатори, известни също като „потребителски идентификатори“).

Различават се следните типове и функции бисквитки:

>Временни бисквитки (също: сесийни или сесийни бисквитки): Временните бисквитки се изтриват най-късно след като потребителят е напуснал онлайн оферта и затвори браузъра си.

>Постоянни бисквитки: Постоянните бисквитки остават запазени дори след затваряне на браузъра. Например, състоянието на влизане може да бъде запазено или предпочитаното съдържание може да се показва директно, когато потребителят посети отново уебсайт. По същия начин, интересите на потребителите, които се използват за измерване на обхвата или за маркетингови цели, могат да се съхраняват в такава бисквитка.

>Бисквитки от първа страна: Бисквитките на първа страна се задават от нас.

>Бисквитки на трети страни (също: бисквитки на трети страни): Бисквитките на трети страни се използват главно от рекламодатели (така наречените трети страни) за обработка на потребителска информация.

>Необходими (също: съществени или абсолютно необходими) бисквитки: Бисквитките могат да бъдат абсолютно необходими за функционирането на уебсайт (например за запазване на данни за влизане или други потребителски записи или от съображения за сигурност).

>Бисквитки за статистика, маркетинг и персонализиране: Бисквитките обикновено се използват и за измерване на обхвата и когато се запазват интересите на потребител или неговото поведение (например преглеждане на определено съдържание, използване на функции и т.н.) на отделни уебсайтове в потребителски профил. Такива профили се използват за показване на потребителите, например, съдържание, което отговаря на потенциалните им интереси. Тази процедура се нарича още “проследяване”, т.е. проследяване на потенциалните интереси на потребителите. Ако използваме бисквитки или технологии за „проследяване“, ние ще ви информираме отделно в нашата декларация за защита на данните или при получаване на съгласие.

Бележки относно правните основания : Правното основание, на което обработваме личните ви данни с помощта на бисквитки, зависи от това дали искаме вашето съгласие. Ако случаят е такъв и вие сте съгласни с използването на бисквитки, правното основание за обработката на вашите данни е декларираното съгласие. В противен случай данните, обработвани с помощта на бисквитки, ще бъдат обработвани въз основа на нашите законни интереси (например при търговската експлоатация на нашата онлайн оферта и нейното подобряване) или ако използването на бисквитки е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения.

Период на съхранение: Ако не ви предоставим никаква изрична информация за периода на съхранение на постоянни бисквитки (например като част от така нареченото включване на бисквитки), моля, приемете, че периодът на съхранение може да бъде до две години.

Обща информация за оттегляне и възражение (отказ): В зависимост от това дали обработването се основава на съгласие или законово разрешение, имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си или да възразите срещу обработката на вашите данни чрез технологии за бисквитки (заедно наричано „отказ“). Първоначално можете да декларирате възражението си, като използвате настройките на вашия браузър, например като деактивирате използването на бисквитки (което също може да ограничи функционалността на нашата онлайн оферта). Възражение срещу използването на бисквитки за целите на онлайн маркетинга може също да бъде заявено с помощта на различни услуги, особено в случай на проследяване, чрез уебсайтовете https://optout.aboutads.info и https://www.youronlinechoices.com / ще. Освен това можете да получавате допълнителни известия за възражения като част от информацията за използваните доставчици на услуги и бисквитки.

Обработка на данни за бисквитки въз основа на съгласие: Ние използваме процедура за управление на съгласие за бисквитки, в контекста на която потребителят се съгласява с използването на бисквитки или обработката, спомената в контекста на процедурата за управление на съгласието за бисквитки, и доставчиците могат да бъдат получени и управлявани и отменени от потребителите. Декларацията за съгласие се съхранява тук, за да не се налага да повтаряте отново запитването и да можете да докажете съгласието в съответствие със законовото задължение. Съхранението може да се осъществи от страна на сървъра и/или в бисквитка (т.нар. бисквитка за избиране, или с помощта на сравними технологии), за да може да се възложи съгласието на потребител или неговото устройство. В зависимост от индивидуалната информация за доставчиците на услуги за управление на бисквитки, се прилага следната информация: Продължителността на съхранението на съгласието може да бъде до две години. Създава се и се съхранява псевдонимен потребителски идентификатор с времето на съгласието, информацията за обхвата на съгласието (например кои категории бисквитки и/или доставчици на услуги) и използвания браузър, система и крайно устройство.

>Видове обработвани данни: данни за употреба (например посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп), мета/комуникационни данни (например информация за устройството, IP адреси).

>Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

>Правни основания: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а. GDPR), законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е. GDPR).

Предоставяне на онлайн офертата и уеб хостинг

За да можем да предоставим нашата онлайн оферта сигурно и ефективно, ние използваме услугите на един или повече доставчици на уеб хостинг, от чиито сървъри (или сървъри, управлявани от тях) може да бъде достъпна онлайн офертата. За тези цели можем да използваме инфраструктурни и платформени услуги, изчислителен капацитет, място за съхранение и услуги за бази данни, както и услуги за сигурност и техническа поддръжка.

Данните, обработвани като част от предоставянето на офертата за хостинг, могат да включват цялата информация, свързана с потребителите на нашата онлайн оферта, която възниква в процеса на използване и комуникация. Това редовно включва IP адреса, който е необходим, за да можем да доставяме съдържанието на онлайн офертите до браузърите, както и всички записи, направени в нашата онлайн оферта или на уебсайтове.

Събиране на данни за достъп и регистрационни файлове : Ние самите (или нашия доставчик на уеб хостинг) събираме данни за всеки достъп до сървъра (така наречените сървърни лог файлове). Адресът и името на извлечените уебсайтове и файлове, дата и час на извличане, обеми на прехвърлените данни, известие за успешно извличане, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, URL адрес на препращане (предишно посетената страница) и като правило , IP адресите и заявещият доставчик принадлежат.

Регистрационните файлове на сървъра могат да се използват от една страна за целите на сигурността, например за избягване на претоварване на сървъра (особено в случай на злоупотреби, така наречените DDoS атаки), а от друга страна, за да се гарантира използването и стабилността на сървъра.

>Видове обработвани данни: данни за съдържанието (например вписвания в онлайн формуляри), данни за употреба (например посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп), мета/комуникационни данни (например информация за устройство, IP адреси).

>Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

>Цели на обработката: Предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за ползване.

>Правно основание: Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е. GDPR).

контакт

Когато се свързвате с нас (например чрез формуляр за контакт, имейл, телефон или чрез социалните медии), данните за лицето, подало искането, ще бъдат обработени до степента, до която това е необходимо, за да се отговори на заявката за контакт и всички поискани мерки.

Отговорите на запитвания за контакт в рамките на договорни или преддоговорни отношения се извършват, за да изпълним нашите договорни задължения или да отговорим на (пред)договорни запитвания и по друг начин въз основа на легитимните интереси за отговор на запитванията.

>Видове обработвани данни: данни за инвентара (например имена, адреси), данни за контакт (например имейл, телефонни номера), данни за съдържанието (например вписвания в онлайн формуляри).

>Засегнати лица: комуникационни партньори.

>Цели на обработката: заявки за контакт и комуникация.

>Правно основание: Изпълнение на договорни и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1 S. 1, лит. б. GDPR), легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, S. 1, буква е. GDPR).

изтриване на данни

Обработените от нас данни ще бъдат изтрити в съответствие със законовите изисквания веднага щом вашето съгласие за обработка бъде отменено или други разрешения вече не са приложими (напр. ако целта на обработването на тези данни вече не е приложима или не се изисква за целта ).

Ако данните не бъдат изтрити, защото са необходими за други, законово допустими цели, обработването им ще бъде ограничено до тези цели. Това означава, че данните ще бъдат блокирани и няма да се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да се съхраняват по търговски или данъчни причини или чието съхранение е необходимо за предявяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Нашата информация за защита на данните може също да съдържа допълнителна информация относно съхранението и изтриването на данни, които се отнасят предимно за съответната обработка.

Промяна и актуализиране на политиката за поверителност

Молим ви да се информирате редовно за съдържанието на нашата декларация за защита на данните. Ние ще адаптираме декларацията за защита на данните веднага щом промените в обработването на данни, които извършваме, направят това необходимо. Ще ви информираме веднага щом промените изискват вашето сътрудничество (например съгласие) или друго индивидуално уведомление.

Ако предоставим адреси и информация за контакт на компании и организации в тази декларация за защита на данните, моля, имайте предвид, че адресите могат да се променят с течение на времето и ви помолим да проверите информацията, преди да се свържете с нас.

Права на субектите на данни

Като субект на данните вие имате различни права съгласно GDPR, които произтичат по-специално от членове 15 до 21 GDPR:

>Право на възражение: Вие имате право, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, което се основава на чл.6 ал. 1 лит. e или f GDPR за подаване на възражение; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. Ако личните данни, отнасящи се до Вас, се обработват с цел извършване на директна реклама, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама.

>Право на оттегляне в случай на съгласие : Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

>Право на информация : Имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и да поискате информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие на данните в съответствие със законовите изисквания.

>Право на поправка : В съответствие със законовите изисквания имате право да поискате попълване на данните, отнасящи се до вас, или коригиране на неверни данни, отнасящи се до вас.

>Право на изтриване и ограничаване на обработката : Вие имате право, в съответствие със законовите изисквания, да поискате данните, които се отнасят до вас, да бъдат незабавно изтрити или алтернативно да поискате ограничаване на обработката на данните в съответствие със законовите изисквания.

>Право на преносимост на данните : Имате право да получите данните, които сте ни предоставили в съответствие със законовите изисквания в структуриран, общ и машинно четим формат или да поискате те да бъдат предадени на друго отговорно лице.

>Жалба до надзорния орган: Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, работното ви място или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате че обработването на личните Ви данни противоречи на изискванията на GDPR.

дефиниции на термини

Този раздел ви предоставя преглед на термините, използвани в тази декларация за защита на данните. Много от термините са взети от закона и дефинирани преди всичко в чл.4 GDPR. Правните дефиниции са задължителни. Следващите обяснения, от друга страна, са предназначени предимно за разбиране. Термините са подредени по азбучен ред.

>Лични данни: „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу „субект на данни“); идентифицируемо физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез присвояване на идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор (например бисквитка) или една или повече специални характеристики, са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

>Отговорно лице: „Отговорно лице“ е физическото или юридическото лице, орган, институция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни.

>Обработка : „Обработване“ е всяка операция или поредица от операции, извършени със или без помощта на автоматизирани процедури във връзка с лични данни. Терминът отива далеч и обхваща практически всяка работа с данни, било то събиране, оценка, съхранение, предаване или изтриване.

Използвани услуги и доставчици на услуги:

Уеб анализ и оптимизация

Уеб анализът (наричан още „измерване на обхвата“) служи за оценка на потока от посетители към нашата онлайн оферта и може да включва поведение, интереси или демографска информация за посетителите, като възраст или пол, като псевдонимни стойности. С помощта на анализа на асортимента можем например да идентифицираме времето, в което нашата онлайн оферта или нейните функции или съдържание се използват най-често или да поканим потребителите да ги използват повторно. Можем също да разберем кои области се нуждаят от оптимизация.

В допълнение към уеб анализа, можем да използваме и тестови процедури, например за тестване и оптимизиране на различни версии на нашето онлайн предложение или неговите компоненти.

За тези цели могат да се създават и съхраняват във файл така наречените потребителски профили (т.нар. „бисквитка“) или подобни процеси могат да се използват за същата цел. Тази информация може да включва например разглеждано съдържание, посетени уебсайтове и елементи, използвани там, както и техническа информация като използвания браузър, използваната компютърна система и информация за времето за използване. Ако потребителите са дали съгласието си за събиране на данните за тяхното местоположение, това също може да бъде обработено в зависимост от доставчика.

IP адресите на потребителите също се запазват. Въпреки това, ние използваме процес на IP маскиране (т.е. псевдонимизиране чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип не се съхраняват ясни потребителски данни (например имейл адреси или имена) в контекста на уеб анализ, A/B тестване и оптимизация, а псевдоними. Това означава, че ние и доставчиците на използвания софтуер не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранявана в техните профили за целите на съответния процес.

Бележки относно правните основания: Ако поискаме от потребителите тяхното съгласие за използване на доставчици трети страни, правното основание за обработка на данни е съгласието. В противен случай потребителските данни се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес от ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да насочим вниманието ви към информацията за използването на бисквитки в тази декларация за защита на данните.

Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

Цели на обработката: измерване на обхвата (например статистика за достъп, разпознаване на завърнали се посетители), проследяване (например профилиране, свързано с интерес/поведение, използване на бисквитки), оценка на посещенията, профилиране (създаване на потребителски профили).

Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).

Правни основания: Съгласие (чл. 6, ал. 1, буква 1, буква a GDPR), законни интереси (чл. 6, ал. 1, буква 1, буква f. GDPR).

Онлайн маркетинг

Ние обработваме лични данни за целите на онлайн маркетинга, които могат да включват по-специално маркетинг на рекламно пространство или представяне на рекламно и друго съдържание (наричано общо „съдържание“) въз основа на потенциалните интереси на потребителите и измерването на тяхната ефективност.

За тези цели се създават и съхраняват във файл (т.нар. „бисквитка“) т. нар. потребителски профили или се използват подобни процеси, чрез които се съхранява информацията за потребителя, свързана с представянето на горепосоченото съдържание. Тази информация може да включва например преглеждано съдържание, посетени уебсайтове, използвани онлайн мрежи, но също и комуникационни партньори и техническа информация като използвания браузър, използваната компютърна система и информация за времето за използване. Ако потребителите са дали съгласието си за събиране на данните за тяхното местоположение, това също може да бъде обработено.

IP адресите на потребителите също се запазват. Въпреки това, ние използваме наличните процедури за маскиране на IP (т.е. псевдонимизиране чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип не се съхраняват ясни потребителски данни (като имейл адреси или имена) като част от процеса на онлайн маркетинг, а псевдоними. Това означава, че ние и доставчиците на онлайн маркетинговия процес не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранявана в техните профили.

Информацията в профилите обикновено се съхранява в бисквитките или чрез подобни процеси. Тези бисквитки по-късно могат да се четат и на други уебсайтове, които използват същия онлайн маркетингов процес и да се анализират с цел показване на съдържание, както и да се допълват с допълнителни данни и да се съхраняват на сървъра на доставчика на онлайн маркетинговия процес.

По изключение към профилите могат да бъдат присвоени ясни данни. Такъв е случаят например, ако потребителите са членове на социална мрежа, чийто онлайн маркетингов процес използваме и мрежата свързва потребителския профил с гореспоменатата информация. Молим ви да отбележите, че потребителите могат да сключат допълнителни споразумения с доставчиците, например като дадат съгласието си по време на регистрация.

По принцип получаваме достъп само до обобщена информация за успеха на нашите реклами. Можем обаче да използваме така наречените измервания на конверсията, за да проверим кои от нашите онлайн маркетингови процеси са довели до така наречената конверсия, т.е. до договор с нас, например. Измерването на конверсията се използва само за анализиране на успеха на нашите маркетингови мерки.

Освен ако не е посочено друго, приемете, че използваните бисквитки ще се съхраняват за период от две години.

Бележки относно правните основания: Ако поискаме от потребителите тяхното съгласие за използване на доставчици трети страни, правното основание за обработка на данни е съгласието. В противен случай потребителските данни се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес от ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да насочим вниманието ви към информацията за използването на бисквитки в тази декларация за защита на данните.

Facebook пиксел:
С помощта на Facebook пиксела, Facebook може да определи посетителите на нашата онлайн оферта като целева група за показване на реклами (т.нар. „Фейсбук реклами“). Съответно ние използваме пиксела на Facebook, така че рекламите във Facebook, които сме поставили, са достъпни само за потребители във Facebook и в рамките на услугите на партньорите, които си сътрудничат с Facebook (т.нар. „Audience Network“ https://www.facebook.com/ аудитория/ ), които също са проявили интерес към нашата онлайн оферта или които имат определени характеристики (например интерес към определени теми или продукти, които могат да се видят от посетените уебсайтове), които предаваме на Facebook (т.нар. „Персонализирани аудитории“). С помощта на Facebook пиксела ние също искаме да гарантираме, че нашите реклами във Facebook отговарят на потенциалните интереси на потребителите и не са досадни. С помощта на пиксела във Facebook можем също да разберем ефективността на рекламите във Facebook за статистически и пазарни цели, като видим дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт след щракване върху реклама във Facebook (т.нар. „измерване на конверсията“).

Видове обработвани данни: данни за употреба (например посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп), мета/комуникационни данни (например информация за устройство, IP адреси), данни за местоположение (данни, показващи местоположението на крайното устройство на крайния потребител).

Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги), заинтересовани страни.

Цели на обработката: Проследяване (напр. профилиране, свързано с интереси/поведение, използване на бисквитки), ремаркетинг, оценка на действията при посещение, базиран на интереси и свързан с поведението маркетинг, профилиране (създаване на потребителски профили), измерване на реализациите (измерване на ефективността на маркетинговите мерки), измерване на обхвата (напр. статистика за достъпа, разпознаване на завърнали се посетители), формиране на целева група (Определяне на целеви групи, подходящи за маркетингови цели или друг изход на съдържание), проследяване на различни устройства (обработка на потребителски данни от различни устройства за маркетингови цели).

Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).

Правни основания: Съгласие (чл. 6, ал. 1, буква 1, буква a GDPR), законни интереси (чл. 6, ал. 1, буква 1, буква f. GDPR).

Възможност за възражение (отказ): Позоваваме се на уведомленията за защита на данните на съответните доставчици и възможностите за възражение, посочени за доставчиците (т.нар. „opt-out“). Ако не е посочена изрична опция за отказ, можете да изключите бисквитките в настройките на браузъра си. Това обаче може да ограничи функциите на нашата онлайн оферта. Затова препоръчваме и следните опции за отказване, които се предлагат в обобщение за съответните области: а) Европа: https://www.youronlinechoices.eu. б) Канада: https://www.youradchoices.ca/choices. в) САЩ: https://www.aboutads.info/choices. г) Междутеритория: https://optout.aboutads.info .

Google Analytics
онлайн маркетинг и уеб анализ; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (осигуряващ нивото на защита на данните при обработка на данни в САЩ): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Опция за възражение (отказ): плъгин за отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Ads и измерване на реализациите
Ние използваме онлайн маркетинговия процес „Google Ads“, за да поставим реклами в рекламната мрежа на Google (например в резултати от търсенето, във видеоклипове, на уебсайтове и т.н.), така че да се показват на потребители, които имат предполагаем интерес към рекламите. Измерваме и конверсията на рекламите. Ние обаче установяваме само анонимния общ брой потребители, които са кликнали върху нашата реклама и са били пренасочени към страница с така наречения „маркер за проследяване на реализациите“. Въпреки това, ние не получаваме никаква информация, която може да бъде използвана за идентифициране на потребителите. Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://marketingplatform.google.com; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (осигуряващ нивото на защита на данните при обработка на данни в САЩ): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Facebook пиксел
Facebook пиксел; Доставчик на услуги: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, компания майка: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ; Уебсайт: https://www.facebook.com; Политика за поверителност: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (осигуряващ нивото на защита на данните при обработка на данни в САЩ): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Възможност за възражение (отказ): https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Присъствия в социалните мрежи

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи, за да комуникираме с активните там потребители или да предлагаме информация за нас там.

Бихме искали да отбележим, че потребителските данни могат да се обработват извън Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за потребителя, защото, например, прилагането на правата на потребителя може да бъде затруднено. По отношение на доставчици от САЩ, които са сертифицирани съгласно Щита за поверителност или предлагат съпоставими гаранции за сигурно ниво на защита на данните, бихме искали да отбележим, че те се задължават да спазват стандартите за защита на данните на ЕС.

Освен това потребителските данни обикновено се обработват в социалните мрежи за пазарни проучвания и рекламни цели. Например, потребителски профили могат да бъдат създадени въз основа на поведението при използване и произтичащите от това интереси на потребителите. Профилите за използване от своя страна могат да се използват, например, за поставяне на реклами в и извън мрежите, които вероятно отговарят на интересите на потребителя. За тези цели бисквитките обикновено се съхраняват на компютрите на потребителите, в които се съхраняват поведението при използване и интересите на потребителите. Освен това данните могат да се съхраняват и в профилите за използване независимо от устройствата, използвани от потребителите (особено ако потребителите са членове на съответните платформи и са влезли в тях).

За подробно описание на съответните форми на обработка и възможността за възражение (opt-out) се позоваваме на декларациите за защита на данните и информацията, предоставена от операторите на съответните мрежи.

Също така в случай на искания за информация и отстояване на права на субекта на данни, бихме искали да посочим, че те могат да бъдат отстоявани най-ефективно с доставчиците. Само доставчиците имат достъп до данните на потребителите и могат да предприемат подходящи мерки и директно да предоставят информация. Ако все още имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас.

Видове обработвани данни: данни за инвентара (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. имейл, телефонни номера), данни за съдържанието (напр. въвеждане на текст, снимки, видеоклипове), данни за употреба (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, достъп времена), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

Цели на обработката: заявки за контакт и комуникация, проследяване (например профилиране на интереси/поведенчески, използване на бисквитки), ремаркетинг, измерване на обхват (например статистика за достъп, разпознаване на завърнали се посетители).

Правно основание: Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е. GDPR).

Използвани услуги и доставчици на услуги:

Instagram : социална мрежа; Доставчик на услуги: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, САЩ; Уебсайт: https://www.instagram.com; Политика за поверителност: https://instagram.com/about/legal/privacy.

Facebook: Социална мрежа; Доставчик на услуги: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, компания майка: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ; Уебсайт: https://www.facebook.com; Политика за поверителност: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (осигуряващ нивото на защита на данните при обработка на данни в САЩ): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Възможност за възражение (отказ): Настройки за реклами: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Допълнителна информация относно защитата на данните: Споразумение за съвместна обработка на лични данни във Facebook страници: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, информация за защита на данните за страници във Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data .

Плъгини и вградени функции и съдържание

Ние интегрираме функционални и съдържателни елементи в нашата онлайн оферта, които се получават от сървърите на съответните им доставчици (наричани по-долу „доставчици трети страни“). Това могат да бъдат например графики, видеоклипове или бутони за социални медии, както и публикации (наричани по-долу еднообразно „съдържание“).

Интеграцията винаги предполага, че доставчиците на това съдържание трети страни обработват IP адреса на потребителя, тъй като без IP адреса те не биха могли да изпратят съдържанието до своя браузър. Следователно IP адресът е необходим за показване на това съдържание или функции. Ние се стремим да използваме само съдържание, чиито съответни доставчици използват само IP адреса, за да доставят съдържанието. Доставчиците на трети страни могат също да използват така наречените пикселни тагове (невидими графики, известни също като “уеб маяци”) за статистически или маркетингови цели. „Пикселните тагове“ могат да се използват за оценка на информация като посетителски трафик на страниците на този уебсайт. Псевдонимната информация може също да се съхранява в бисквитки на устройството на потребителя и да съдържа, наред с други неща, техническа информация за браузъра и операционната система, уебсайтове, към които трябва да се препраща, часа на посещението и друга информация за използването на нашите онлайн оферта и може също да бъде свързан с такава информация от други източници.

Бележки относно правните основания: Ако поискаме от потребителите тяхното съгласие за използване на доставчици трети страни, правното основание за обработка на данни е съгласието. В противен случай потребителските данни се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес от ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да насочим вниманието ви към информацията за използването на бисквитки в тази декларация за защита на данните.

Видове обработвани данни: данни за употреба (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси), данни за инвентара (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. имейл, телефонни номера), данни за съдържанието (например въвеждане на текст, снимки, видеоклипове).

Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).

Цели на обработката: Предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за ползване, договорни услуги и услуги, мерки за сигурност, администриране и отговаряне на запитвания.

Правно основание: Легитимни интереси (чл. 6, ал. 1 S. 1, буква е. GDPR), съгласие (чл. 6, ал. 1 S. 1, буква a GDPR), изпълнение на договорни и преддоговорни запитвания (чл. 6, параграф 1 S. 1, буква б. GDPR).

Използвани услуги и доставчици на услуги:

Google Fonts: Ние интегрираме шрифтовете („Google Fonts“) от доставчика Google, при което потребителските данни се използват единствено с цел показване на шрифтовете в браузъра на потребителя. Интегрирането се осъществява въз основа на нашите законни интереси за технически сигурно, без поддръжка и ефективно използване на шрифтове, тяхното еднообразно представяне и отчитане на възможни лицензионни ограничения за тяхното интегриране. Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; Уебсайт: https://fonts.google.com/; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (осигуряващ нивото на защита на данните при обработка на данни в САЩ): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.